ы
Республиканский научно-исследовательский институт глазный болезнейй
О сайте

Забезпечення цивільного захисту в навчальних закладах

Самое лучшее
Публикации
Забезпечення цивільного захисту в навчальних закладах
|| 1 February 2015, 08:27

Історія навчального закладу

 

4 жовтня 1932 р. Рада Народних Комісарів затвердила нове Положення про протиповітряну оборону Союзу Радянських Соціалістичних Республік. З цієї дати прийнято відраховувати початок існування загальнодержавної системи захисту населення і територій України.

1932 р. В місті Києві створюються „Курси удосконалення старшого керівного складу Протиповітряної оборони.

1934 р. Згідно директиви начальника 2-го Управління штабу РККА №3/31922 Курси реформуються у „Курси удосконалення та підготовки керівного складу місцевої протиповітряної оборони (МППО)”. Курси виконували завдання з навчання керівників ділянок, штабів та об’єктів МППО, керівного складу дільничих команд. На курсах проводились збори особового складу штабу             м. Києва та Київської області.

Загальне керівництво МППО здійснювалося Наркоматом оборони СРСР, а в межах військових округів − їх командуванням.

13 червня 1961 року згідно з постановою ЦК КПРС І Ради міністрів СРСР №639-275 була створена Цивільна оборона.

Цивільна оборона (ЦО) являла собою систему загальнодержавних оборонних заходів, що здійснювались з метою захисту населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Складовою цивільної оборони були „Курси удосконалення та підготовки керівного складу ЦО”, які було створено у 1961 році.

1961 року Курси змінюють назву на „Курси удосконалення та підготовки керівного складу цивільної оборони”.

4 березня 1969 року відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР №173-011 рс створюються 213 Республіканські курси цивільної оборони Української Радянської Соціалістичної Республіки.

1992 року − Державні курси цивільної оборони України.

10 травня 1994 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №229 Курси було реорганізовано у „Центральні державні курси цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки України” на які було покладено завдання з підготовки керівного складу Цивільної оборони України, надання допомоги природоохоронним та іншим органам, що причетні до забезпечення промислової та екологічної безпеки.

7 лютого 2001 року на підставі постанови КМ України №133 „Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту” на базі курсів було створено вищий навчальний заклад − Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (ІДУЦЗ), який став спадкоємцем курсів та узяв на себе головні функції з організації та науково-методичного забезпечення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

ІДУЦЗ, як освітня структура у системі МНС України, функціонує  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року №133 “Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту”, що реалізовано наказами МНС України від 21 лютого 2001 року № 45 “Про реорганізацію Центральних державних курсів Цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки України в Інститут  державного  управління у сфері цивільного захисту” та від 4 квітня 2001 року № 82 “Про переформування Центральних державних курсів Цивільної оборони, промислової та екологічної безпеки України в Інститут державного управління у сфері цивільного захисту”. Наказом МНС України від 04.04.2001 №82 оголошено штат Інституту №51/227-51, чисельністю 14 військово-службовців та 53 працівники.

ІДУЦЗ створено з метою реалізації завдань Єдиної державної системи щодо підвищення кваліфікації та підготовки керівних кадрів і фахівців для потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, та забезпечення діяльності міжгалузевої системи функціонального навчання на рівні областей, міст, регіонів.

Запроваджена з 2001 року на державному та регіональному рівнях Міжгалузева система функціонального навчання у сфері цивільного захисту створила ефективний механізм формування державного замовлення за умов виключення дублювання з іншими освітніми системами, реалізувало єдині державні вимоги до функціональної підготовки осіб керівного складу і фахівців для потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ і організацій. За результатами навчання слухачі отримують свідоцтво встановленого  державного зразка.

Основу міжгалузевої системи функціонального навчання керівного складу становлять Інститут державного управління у сфері цивільного захисту та затверджена на державному рівні мережа територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства.

На початку 2004 року, з метою розширення кола завдань, покладених на Інститут, залучення до підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів цивільного захисту МНС, розпорядженням Кабінету Міністрів  від 14 січня 2004 року №10-р «Про утворення Академії цивільного захисту України», Інститут став навчально-науковим підрозділом, який  функціонував у структурі Академії цивільного захисту України.

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року №290-р Академія цивільного захисту реорганізована в Університет цивільного захисту України.

 

1 грудня 2009 року Указом Президента України від № 990/2009 Університету цивільного захисту України надано статус Національного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №814-р “Питання Інституту державного управління у сфері цивільного захисту” Інститут став самостійним галузевим навчальним закладом післядипломної освіти Міністерства надзвичайних ситуацій.

На сьогодні головними завданнями Інституту є:

реалізація завдань Єдиної державної системи цивільного захисту щодо підвищення кваліфікації, спеціалізації та перепідготовки керівних кадрів і фахівців для потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, юридичних і фізичних осіб;

підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності” відповідно до спільного наказу МНС-МОН України від 01.09.2003 № 314/586 „Про затвердження положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни „Безпека життєдіяльності”;

підвищення кваліфікації викладачів дисципліни „Цивільний захист” для вищих навчальних закладів України відповідно до спільного наказу МНС-МОН та Держгірпромнагляду України від 21.10.2010 № 969/922/216 „Про організацію та удосконалення навчання питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”.

надання другої вищої освіти за спеціальністю „Пожежна безпека” (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”, заочна форма навчання, термін навчання – 2 роки);

забезпечення належного організаційно-методичного рівня управління мережею курсів, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту;

науково-методичне забезпечення міжгалузевої системи функціонального навчання у сфері цивільного захисту та розроблення методичних рекомендацій щодо навчання населення способам захисту в надзвичайних ситуаціях;

здійснення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем розвитку галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях;

здійснення науково-технічної експертизи у сфері безпеки промислових об’єктів.

Інститут здійснює функції з організації та науково-методичного забезпечення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту та веде державний реєстр курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що проводять функціональне навчання з видачею відповідного сертифікату ДСНС України. Курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є державними навчально (науково)-методичними установами системи освіти у сфері цивільного захисту, які діють у єдиному навчально-науковому комплексі Інституту та є суб’єктом освітньої діяльності.

Основні напрями освітньої діяльності навчально-методичних установ:

функціональне навчання (підвищення кваліфікації) за цільовим призначенням у сфері цивільного захисту керівних кадрів  і фахівців для потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

проведення курсового навчання з підготовки керівників та працівників до дій з попередження та у разі виникнення аварій та аварійних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки;

проведення спеціального навчання з питань пожежної безпеки;

надання послуг з розробки нормативної, програмно-методичної та навчальної документації, наочних посібників, інформаційно-довідкових кутків з питань підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання інших робіт на замовлення підприємств, установ та організацій з питань організації та здійснення заходів цивільного захисту;

проведення за угодами з підприємствами, установами та організаціями навчання працівників за програмами підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях;

надання консультаційно-методичної допомоги з підготовки плануючої, облікової та звітної документації з організації та проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно-небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки з відпрацюванням дій за ПЛАСами.

Інститут здійснює:

фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження з проблем розвитку галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях, у тому числі здійснення науково-технічної експертизи у сфері безпеки промислових об’єктів з використанням різних джерел фінансування, бере участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових програм;

науково-дослідну роботу з проблем функціонування та розвитку міжгалузевої системи функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

науково-методичну експертизу посібників і методичної літератури з функціонального навчання кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та підготовки населення до дій при виникненні НС та з питань безпеки життєдіяльності;

наукове забезпечення заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

спеціальне навчання за напрямами:

 • проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту вогнезахисного обробляння;
 • монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);
 • технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
 • монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією;
 • монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту;
 • поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування);
 • монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими межами вогнестійкості;
 • вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе);
 • вогнезахисне заповнення;
 • монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту;
 • мурування, ремонт, очищення і обстеження  печей, камінів, груб, димоходів.

Інститут надає такі послуги:

надає консультації з розробки та здійснює розробку Декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, Планів локалізації та ліквідації аварій потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки;

здійснює експертизу Декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і Планів локалізації та ліквідації аварій потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки.

На виконання вимог законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115 “Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу”, наказу ДСНС України від 3 лютого 2014 року № 63 “Про здійснення організаційно-штатних заходів” в Інституті створено навчально-тренувальний підрозділ з підготовки немедичних працівників з надання домедичної допомоги. Цей підрозділ оснащений сучасною навчально-матеріальною базою. Проведення навчання немедичних працівників з надання домедичної допомоги на базі вищезазначеного підрозділу Інституту здійснюється медичними спеціалістами (лікарями), які мають досвід практичної роботи в системі екстреної медичної допомоги та пройшли відповідну підготовку і отримали сертифікати викладачів-інструкторів в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, а також міжнародні сертифікати за даним напрямком роботи.

Новим напрямом діяльності Інституту також є проведення психофізіологічної експертизи кандидатів на призначення на вищі посади з числа працівників Центрального апарату ДСНС України. З цією метою в Інституті створено Сектор психофізіологічної експертизи, основними завданнями якого є:

визначення психофізіологічного стану і рівня розвитку психофізіологічних якостей кандидата щодо можливостей виконання професійних обов’язків без погіршення стану здоров’я в умовах дії небезпечних факторів;

організація та проведення заходів зі збереження працездатності, здоров’я, профілактики розвитку професійного захворювання, зниження рівня аварійності та травматизму, пов’язаного з професійними причинами;

встановлення відповідності професійно важливих психофізіологічних якостей персоналу для вирішення питання щодо можливості продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих і небезпечних факторів за психофізіологічними показниками;

забезпечення динамічного спостереження за психофізіологічним станом персоналу в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу.

На виконання Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту” на базі Інституту організовано проведення тестування з питань цивільного захисту осіб перед призначенням на керівні посади Центрального апарату ДСНС України. Проведення оцінювання рівня професійної відповідності кандидатів для призначення на вищі посади розпочато з 15 червня 2014 року. За цей час оцінювання пройшло 20 осіб з Центрального апарату ДСНС України та керівного складу навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей України.

Відповідно до Статуту Інституту одним із його завдань є підготовка фахівців сфери цивільного захисту з іноземних мов. З метою виконання вищезазначеного завдання функціонує мовна лабораторія, що розпочала свою діяльність з 2001 року і створена за підтримки Офісу Зв'язку НАТО  в Україні. Лабораторію обладнано  необхідними методичними матеріалами та технічними засобами, а навчання здійснюється за  мовним стандартом НАТО STANAG 6001. Навчання спрямовано на розвиток  мовленнєвих  навичок слухачів. Провідним методом навчання є комунікативний підхід.

Курс англійської мови на базі мовної лабораторії проходять такі категорії персоналу: гідрометеорологи, рятувальники, військові, керівники міністерств, оператори та пожежні диспетчери, науковці тощо. Загальна кількість випускників за 13-річний період складає більше 1330 осіб. Після закінчення курсу слухачі проходять тестування, а відповідний рівень підготовки відзначається в сертифікаті про закінчення навчання. Випускники курсу в подальшому відвідують міжнародні семінари, зустрічі, є членами консультативних комітетів і проектів з надання допомоги, учасниками  зарубіжних рятувальних операцій.

 

 

Источник: http://iducz.mns.gov.ua/content/history.html?Print...